โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน RAINs | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน RAINs

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2032 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอาหารทางการแพทย์ และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ภายใต้แผนงาน การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยมหิดล: เกษตรกรรมไทยเพื่อความมั่นคงด้านโภชนาการและสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ขยายเวลา)

           ท่านผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร   และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://inmu2.mahidol.ac.th/th/3649/ หรือ Scan QR Code  พร้อมกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์มายังอีเมล wongduan.jan@mahidol.ac.th จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวงเดือน จันทร์พงษ์ โทรศัพท์ 08 2212 2412 ในวันเวลาราชการ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา