โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มิถุนายน 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1822 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา