โลโก้เว็บไซต์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มิถุนายน 2564 โดย ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร จำนวนผู้เข้าชม 2011 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับชั้น วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

Link  สำหรับเข้าปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา