โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) ขอปรับกำหนดส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา และบุคลากร จาก 1 เดือน เป็น 7 วัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ...สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) ขอปรับกำหนดส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา และบุคลากร จาก 1 เดือน เป็น 7 วัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มีนาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1029 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ...สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด)
ขอปรับกำหนดส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา และบุคลากร จาก 1 เดือน เป็น 7 วัน
ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค 2564 เป็นต้นไป
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะปิดภาคเรียน 2/2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
โทร. 0 53 921 444 ต่อ 1323

Facebook Fanpage : AritRmtul
Line OA : @aritrmutl


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา