โลโก้เว็บไซต์ สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เปิดเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร..ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

          สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวน (Music in the park) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี มีความกล้าแสดงออก และฝึกประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยในปีนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันและเ ฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรีโฟล์คซอง และการแสดงความสามารถของนักศึกษา  กิจกรรม สอยดาว ตักมัจฉา และเกมส์บิงโก
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ :จตุพร  โปธาคำ / สโมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง
          ที่มาของข่าว : อ.อำนาจ ผัดวังออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา