โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำปี 2564 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม
          นายภานุวัฒน์ วิสัย นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โอกาสนี้ได้จัดพิธีผูกไท้ติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1โดยคณาจารย์ฯ  เพื่อต้อนรับลูกศิษย์เข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการอีกด้วย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา