โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการเสวนาวิชาการ เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม กับ มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการเสวนาวิชาการ เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม กับ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 2346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ด้วยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การจัดการวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จึงได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม กับ มทร.ล้านนา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแนวทางของจังหวัดภายใต้เนื้อหาที่ว่า“เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม ณ ข่วงสุวรรณคำแดง (ลานพ่อปู่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเมตตาจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์อุดม ธราวิจิตรกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และคุณนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ประจำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ให้กับนักศึกษา และบุคลากร จำนวน 100 คน

        โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://tinyurl.com/y88h8ue3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา