โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่หารือ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงพื้นที่หารือ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ "พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานฯ" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2563 จำนวน 4 โรงเรียนดังนี้

1.โรงเรียนเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2.โรงเรียนบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

3.โรงเรียนนาบุญโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

4.โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา