โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา  เขียววิจิตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา เขียววิจิตร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา  เขียววิจิตร   ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา