โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ...เข้าร่วมงาน Ascendas MATLAB Webinar (ของเดือน กันยายน 2020)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจ...เข้าร่วมงาน Ascendas MATLAB Webinar (ของเดือน กันยายน 2020)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเรียนเชิญชวนผู้สนใจ...เข้าร่วมงาน Ascendas MATLAB Webinar (ของเดือน กันยายน 2020) ซึ่งมีหัวข้ออบรมและ workshop ดังต่อไปนี้

1. Hands-on Workshop (Introduction to MATLAB)
18 Sep 2020 | 2:00 pm - 5:00 pm | ZOOM

2. Hands-on Workshop (Deep Learning Workflows in MATLAB)
25 Sep 2020 | 2:00 pm - 5:00 pm | ZOOM

3.Visualising Sensor and Prototyping ADAS/AD Algorithms (Forward Collision Warning example)
17 Sep 2020 | 3:00 pm - 4:00 pm | WebEx

4. Hands-on Workshop (Introduction to MATLAB)
18 Sep 2020 | 2:00 pm - 5:00 pm | ZOOM

5. Mixed Signal Design with MATLAB
22 Sep 2020 | 4:00 pm - 5:00 pm | WebEx

6. How to Model, Simulate PV Solar Power
(Inverter System and Test the Associated Control Algorithms?)
24 Sep 2020 | 10:30 am - 11:30 am | WebEx

7. Hands-on Workshop (Deep Learning Workflows in MATLAB)
25 Sep 2020 | 2:00 pm - 5:00 pm | ZOOM

8.Image Based Real Time Density Prediction
30 Sep 2020 | 10:30 am - 11:30 am | WebEx

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบนี้....ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา