โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2020) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2020)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2020)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นำโดย ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเชิญจากเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เข้าร่วมงาน  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sciences, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2020 (STISWB 2020) ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

เนื่องจากทั่วโลกประสบปัญหาเรื่องโรคระบาด (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบในการดำเนินโครงการในหลาย ๆ ด้าน เจ้าภาพจัดงาน และสถาบันเครือข่ายไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้  จึงมีการปรับเปลี่ยนการนำเสนอจากเดิมจะจัด ณ Inter-University Research Institute Coperation High Energy Accelerator Research Organization (KEK) เมืองสึกูบะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น มาเป็นการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

ทั้งนี้ทางสถาบันเครือข่ายก็คงยังให้คงความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาหนึ่งในสถาบันเครือข่าย ก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 15 ผลงาน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 11 ผลงาน และสายสนับสนุน 4 ผลงาน

ในเวลา 09.30 น. นำโดย ศ.ดร. ประดิษฐ์ เทอดทูล (ผู้ก่อตั้ง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมงานรับฟัง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้นำเสนอแต่ละท่านได้ออนไลน์ประจำกลุ่มที่ทางเจ้าภาพได้แบ่งไว้ การนำเสนอผ่านพ้นไปด้วยดี ในส่วนของปีถัดไปจะเป็นในทิศทางใด ทางทีมข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา