โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน หน่วยร่วมดำเนินการโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงาน หน่วยร่วมดำเนินการโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หน่วยร่วมดำเนินการโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของ มทร.ล้านนา โดยมี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

              กิจกรรมช่วงเช้า : เป็นการบรรยายผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของ มทร.ล้านนา โดย ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่ และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ (ตัวแทนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นโครงการ Best Practice ของ มทร.ล้านนา

             กิจกรรมช่วงบ่าย : คณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าศึกษา ณ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา โดย ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ (ตัวแทนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการและนำเสนอผลงานชุดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการฯ ที่นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในมทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา