โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการ การจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการ การจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กรกฎาคม 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นพี่เลี้ยงโครงการ “การจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีบุคลากรดำเนินงานภายใต้สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน ซึ่งมีทีมพี่เลี้ยงคอยกำกับดูแล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ ผศ.ไกรลาศ  ดอนชัยและอาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ ซึ่งวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บุคลากรจ้างงานและทีมพี่เลี้ยงได้เข้าร่วมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประสานกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่

1.ชุมชนวัดอุโมงค์-เทศบาลต.สุเทพ

2.ชุมชนช่างเคี่ยน-บ้านผู้ใหญ่บ้าน

3.ชุมชนวัดเกต –กองพัฒนาชุมชนนครบาลเชียงใหม่

4.ชุมชนบ้านท่า(ร้องขี้ควาย)-ผู้ใหญ่บ้าน

5.ชุมชนบ้านป่าข่อยเหนือออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา