โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ระบิน ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) 16 เครื่อง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ระบิน ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) 16 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มิถุนายน 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรพงศ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผศ.ระบิน  ปาลี อาจารย์ผู้ออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ให้การต้อนรับนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ในโอกาสรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับทางเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมใจต้านภัย covid -19 เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในเขตตำบลเหมืองง่า (โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง, โรงเรียนวัดเหมืองง่า, โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง, โรงเรียนบ้านป่าขาม, โรงเรียนวัดท่าหลุก) และวัดในตำบลเหมืองง่าต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา