โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อสืบสานประเพณีของชาวพุทธและเพื่อความเป็นสิริมงคล  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องจตุปัจจัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา