โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤษภาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา แจ้งกำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์การศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ (โรงอาหารกลาง) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เริ่มจำหน่ายวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา