โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งข้อเสนอ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญส่งข้อเสนอ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 เมษายน 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19  เปิดรับรอบพิเศษวงเงินรวม 1,000 บาท ยื่นข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563 ภายในเวลา 16.30 น.

เอกสารประกอบดังนี้

1.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200427141730_98691.pdf

2.หลักเกณฑ์พิจารณาโครงการ  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200427141802_54832.pdf

3.แบบฟอร์มคำขอรับทุน           https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/04/20200427141302_44244.doc


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา