โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายใน รอบ 1:TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายใน รอบ 1:TCAS 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1612 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา พิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายในรอบ 1:TCAS1 Prortfolio ประจำปีการศึกษา 2563 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาพิเศษ (กลุ่ม C) โครงการโควตาภายใน รอบ 1:TCAS 1 Protfolio ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อตามประกาศดังต่อไปนี้

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/12/20191213093721_99468.pdf

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา