โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ  “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ  “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ได้มีโอกาสแสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประเทศ และสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในอนาคต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบเสนอผลงานตาม QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://www.nrct.go.th/ และ https://inventorday.nrct.go.th สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา