โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์  : สวส.มทร.ล้านนา แจ้งช่วงทดสอบการให้บริการช่องสัญญาณ IoT | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา แจ้งช่วงทดสอบการให้บริการช่องสัญญาณ IoT

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1852 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส. มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการปล่อยช่องสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ภายใต้ชื่อ "@IoT"

   สำหรับให้บริการการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ชนิด IoT เพื่อส่งเสริมการคว้า วิจัย และสร้างนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ Smart City
หากมีความประสงค์ใช้บริการ สามารถแจ้งได้ที่
https://noc.rmutl.ac.th/
ระยะเวลาทดสอบช่องสัญญาณ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สวส.มทร.ล้านนา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา