โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าเยี่ยมชมและสัมมานาการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าเยี่ยมชมและสัมมานาการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าเยี่ยมชมและสัมมานาการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2562 ทางคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้เข้าเยี่ยมชมและสัมมานาการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd. ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมกับคณาจารย์หลากหลายสถาบัน อาทิเช่น ม.บูรพา ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล มทร.สุวรรณภูมิ มทร.รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งได้ดำเนินการผลิตอยู่ใน 3 ประเทศด้วยกันได้แก่ ไทย จีน ญี่ปุ่น สำหรับวันนี้ได้ศึกษาดูงานด้านการออกแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า  การวางแผนการผลิตและควบคุมโดยใช้ระบบ IOT กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ การควบคุมคุณภาพการผลิต การประกอบเครื่องจักร และกาส่งมอบเครื่องจักร โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จันทบุรี มหาวิทยลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการฝึกงานและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ร่วมทำการวิจัยกับทางบริษัทฯ เพื่อพัฒนางานของบริษัท ต่อไป

ข่าว/ภาพ : ผศ.พงศกร สุรินทร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา