โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2031 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อผลงานส่งนำเสนอรูปแบบ Oral/Poster Presentation ตามหัวข้อดังนี้

1. ด้านอาหาร สมุนไพร สุขภาพ

2. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งประวิติศาสตร์

4. ด้านพลังงานและสมาร์ทกริตเทคโนโลยี

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้านวิจัยประเมินผล ศึกษาพฤติกรรม

7. ด้านเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ ติดต่อสอบถามที่ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 8641, 0 5596 8715

E-mail: nrc@nu.ac.th

 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา