โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 ระดับภูมิภาคภาคเหนือ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 ระดับภูมิภาคภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมด้านอัจฉริยะสมองกล เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน Coding และสร้างหุ่นยนต์ แก่โรงเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมดำเนินจัดการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 ระดับภูมิภาคภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ เชียงใหม่ฮอล์ล เซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา