โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือธนาคารกรุงไทย เปิดบริการการเงิน Krungthai Digital Platform เดินหน้าโครงการ RMUTL Smart University 4.0  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือธนาคารกรุงไทย เปิดบริการการเงิน Krungthai Digital Platform เดินหน้าโครงการ RMUTL Smart University 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4924 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ร่วมกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ณ ห้องกาสะลอง มทร.ล้านนา วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

          รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และนายพิชิตศักดิ์ ศิริปัญจนะ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTL Smart University 4.0 ตามเจตนารมย์ร่วมกันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ในการ ผ่านนวัตกรรม Krungthai Digital Platform เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างทางมหาวิทยาลัยฯ และธนาคารกรุงไทย ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่งของธนาคารกรุงไทยที่ต้องการสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น

  • บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) คือ บัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ออกบัตรกับธนาคาร
  • การรับเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิก(e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ
  • การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) และ QR Code รวมถึง ช่องทางอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • บริการจัดการทางการเงิน  (Cash Management) ผ่าน KTB Corporate Online ในรูปแบบ Single Window ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับระบบชำระเงินได้อย่างครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือน รวมถึง Download รายงานทางการเงินต่างๆ

 

 

ถ่ายภาพ/ วิทยา กวีวิทยาภรณ์

ข่าว / อภิญญา พูลทรัพย์

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา