โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ฝึกอบรมการปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดใช้ประโยชน์ในครัวเรือน แทนการเผาลำลาย พร้อมสร้างเกษตรแกนนำในพื้นที่เป้าหมาย จ.พะเยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ฝึกอบรมการปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดใช้ประโยชน์ในครัวเรือน แทนการเผาลำลาย พร้อมสร้างเกษตรแกนนำในพื้นที่เป้าหมาย จ.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมเป็นวิทยากรส่งเสริมเตาชีวมวลปั้นมือ ในโครงการ “การอบรมปั้นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงซังข้าวโพดระดับครัวเรียน “โดยมีนายพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ นักวิเคราะห์อาวุโส หัวหน้าโครงการฯฝ่ายพัฒนาพื้นที่เพื่อเกษตรกรและชุมชน สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลปั้นมือ ให้กับเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือเป็นเกษตกรแกนนำในพื้นที่ สำหรับผู้ที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของเตาชีวมวลปั้นมือเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพด และมีความเข้าในในกระบวนการปั้นเตาชีวมวลฯ สามารถสร้างเตาชีวมวลปั้นมือเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดไว้ใช้ประโยชน์ใครัวเรียนแทนการเผาทำลายโดยเปล่าประโยชน์ พร้อมทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านน้ำปุกเหนือ จ.พะเยา สำหรับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดและหลักการทำงานของเตาชีวมวลฯ เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708)

(ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.วิสูตร อาสนวิจิตร )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา