โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2489 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์  เพื่อเป็นการแสดงความถึงกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการเรียนในภาคการศึกษาใหม่ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คน ณ บริเวณโรงอาหาร มทร.ล้านนา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

โอกาสนี้ อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า “พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดีงามซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ของศิษย์ที่พร้อมจะรับการประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้จากครูอาจารย์ การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยก็เปรียบเสมือนสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง ครูอาจารย์ก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ที่จะดูแลและถ่ายทอดสรรพวิชาการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมด้วยปัญญา และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ขอให้นักศึกษาทุกคนความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าและขออำนวยอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ”

ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีไหว้ครูของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ณ บริเวณโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้องประชุม 3 อีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา