โลโก้เว็บไซต์ ปลุกพลังไอเดีย ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ “Campus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว” ชิงรางวัลมูลค่าร่วมสองล้านห้าแสนบาท   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปลุกพลังไอเดีย ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ “Campus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว” ชิงรางวัลมูลค่าร่วมสองล้านห้าแสนบาท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา  “Campus Challenge 2019 โตโยต้า ถนนสีขาว” ในการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน “ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีลดอุบัติเหตุในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์”

คุณสมบัติ

เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา

- ระดับอุดมศึกษา         (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า)

- ระดับอาชีวศึกษา        (ปวส. ชั้นปีที่ 1-2)

►สมาชิกในทีม จำนวนตั้งแต่ 2 - 4 คน

(ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)

► แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม

(อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ทีมที่เข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)

►ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

ช่องทางการสมัคร ► เว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/campuschallenge2019/

                      ► สมัครด้วยตนเองได้ที่ โตโยต้าริช โชว์รูมใหญ่ เยื้องวัดเจ็ดยอด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  093-1301832

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา