โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและ Energy Day 2019 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและ Energy Day 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2871 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          5 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและ Energy Day 2019 ภายใต้หัวข้อ “ลดการใช้กระดาษเท่ากับลดการใช้พลังงาน” ณ ลานโปรโมชั่นลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง  เพื่อร่วมส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้นำผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิต ประกอบด้วย เครื่องตีเส้นใยสับปะรด  เครื่องขึ้นรูปจานใบตอง  ผลิตภัณฑ์จากการศึกษา ecosystem กาแฟ  ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย Lanna ChromeTM  ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  โอกาสนี้ยังร่วมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานบนเวทีอีกด้วย
          กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและ Energy Day 2019 จัดโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง 
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
          ที่มาของข่าว : ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา / สุพรรณี  ปีบ้านใหม่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา