โลโก้เว็บไซต์ พิมพ์บัตรลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิมพ์บัตรลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย ศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 9419 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2 

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียน เพื่อนำไปชำระค่าบำรุงการศึกษา 

1.เข้าระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน  ที่  https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance62/login.php

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน (กรณี นักศึกษาชาวต่างชาติ ใช้ เลขหนังสือเดินทาง : Passport number)

3.ตรวจสอบข้อมูลตามที่ปรากฎในระบบ 

4.กดปุ่ม พิมพ์บัตรลงทะเบียน จะแสดงเอกสารเป็นรูปแบบ PDF สามารถสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้ทันที

หากพบข้อขัดข้อง แจ้งแก้ไข ที่ 053-921444  ต่อ 1626 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา