โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเป็นเจ้าภาพ จัดงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาเป็นเจ้าภาพ จัดงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3057 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562  โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์กำแพงเมืองเวียงเจ็ดลิน  

ในโอกาสนี้ มทร.ล้านนา ได้นำเสนอประวัติความเป็นมาและแผนที่ตั้งของหน่วยงานในบริเวณโดยรอบของเมืองทรง “กลมเวียงเจ็ดลิน” ทั้งยังมีการถ่ายทอดตำนานเรื่องเล่าของเมืองทรงกลมเวียงเจ็ดลินโดยอาจารย์ จำเหลาะ สมจิตต์  อาจารย์อาวุโส มทร.ล้านนา รวมถึงการนำเสนองานวิจัยฝุ่น PM2.5 ผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม(RUEE RMUTL) โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ อาจารย์และนักวิจัยรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ สมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลินยังได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานและแนะนำหัวหน่วยงาน ซึ่งสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จัดขึ้นโดยหน่วยงานในบริเวณรอบเวียงเจ็ดลินร่วมกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการประสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีต่อกันโดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7/2562 มทร.ล้านนา ส่งต่อป้ายเจ้าภาพให้แก่ศูนย์ราชการปศุสัตว์เชียงใหม่ ต่อไป

 

ถ่ายภาพ /วิทยา กวีวิทยาภรณ์ ,อภิญญา พูลทรัพย์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา

ข่าว/ อภิญญา พูลทรัพย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา