โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ The International Training Course for Precision Intelligent Digital Control Machine Technology ณ CTBU (สำหรับอาจารย์) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ The International Training Course for Precision Intelligent Digital Control Machine Technology ณ CTBU (สำหรับอาจารย์)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้่งจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าจะจัดโครงการ The International Training Course for Precision Intelligent Digital Control Machine Technology ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 - 24 มิถุนายน 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมอาจารย์และบุคลากรเทคนิคในด้าน Precision Intelligent Digital Control Machine Technology (เทคโนโลยีเครื่องควบคุมความแม่นยำแบบดิจิตอลอัจฉริยะ) โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยน และการทัศนศึกษา ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นบุคลากรด้านวิศวกรรมและเทคนิค มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีประสบการทำงานอย่างน้อย 3 ปี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งนี้ทางรัฐบาลจีนจะสนับสนุนค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน และผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โดยเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

     ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครและศึกษารายละเอียดได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง โดยสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562

*เอกสารใบสมัคร

*รายละเอียดโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา