โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 9367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตา ปีการศึกษา 2562

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา www.entrance.rmutl.ac.th/Bh
1.สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
2.ไม่กำหนด GPAX
3.วุฒิเดิม ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบข้อเขียน 70%
4.วุฒิเดิม ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบข้อเขียน 70%
5.วุฒิเดิม ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบข้อเขียน
6.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 ก.พ. - 14 มี.ค. 62 และ
7.รับสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยฯ 19 มี.ค. 62
8.เฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือ เคยปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียน
ให้แสดง Portfolio และสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 มี.ค. 62

 

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม/สมัครเรียนรอบ 2 ที่
www.entrance.rmutl.ac.th/Bh
โทร.053921444 ต่อ 1232 , 1234
งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา