โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วันไชย  คำเสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วันไชย คำเสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา