โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 13 เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 13 เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มีนาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 2 มีนาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวคำถว่ายราชสดุดีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรม “เดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ” ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จะเคลื่อนขบวนจากสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยฯ เข้าสู่ถนนศรีวิชัยเพื่อไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  พร้อมด้วยบุคลากรจากสวนสัตว์เชียงใหม่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

         สำหรับกิจกรรม “เดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  มีต่อชาวราชมงคล การจัดกิจกรรมนี้จึงถือเป็นการรวมพลังของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อพระองค์ท่าน และเป็นการหารายได้เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังช่วยให้บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กร  และภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะได้มีการจับฉลากหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา