โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหาร ศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET HUB LANNA) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร A มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน STEM For TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาครูอาชีวะศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาพื้นฐานและด้านวิชาชีพช่าง เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดให้กับผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างมีคุณภาพ สำหรับ มทร.ล้านนา ได้เป็นศูนย์ประสานงานในการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยการประชุมคร้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และวิทยาลัยเทคนิคน่านเดินทาง เข้าร่วมการประชุมหารือกับผู้แทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา