โลโก้เว็บไซต์ TM เชียงราย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TM เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility
เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม  2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์  เชียงราย จัดโครงการ "ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการ Talent Mobility" ณ คณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา