โลโก้เว็บไซต์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2566  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งมาตรฐานฝีมือช่างไทย
   วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา