โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมย่อย  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีซ้อมย่อย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อย
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา