โลโก้เว็บไซต์ บ.วัสดุก่อสร้าง ตราเพชร สาธิตการประกอบ ติดตั้ง อิฐมวลเบา ให้กับบุคลากร และ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.โยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บ.วัสดุก่อสร้าง ตราเพชร สาธิตการประกอบ ติดตั้ง อิฐมวลเบา ให้กับบุคลากร และ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.โยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 12:00-13:00 น. บ.วัสดุก่อสร้าง ตราเพชร จัดกิจกรรม สาธิตการประกอบ ติดตั้ง อิฐมวลเบา ให้ความรู้กับบุคลากร และ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.โยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อแนะนำเทคโนโลยีอิฐมวลเบา ตลอดจน สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับงานอิฐมวลเบา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา