โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเครื่องมือช่างให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเครื่องมือช่างให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ตัวแทนศิษย์เก่าจาก ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 7,430 บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้รุ่นน้องนักศึกษาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา