โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมหารือการสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมหารือการสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยน การสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง Infrastructure เช่น งานถนน (งานบดอัด งานผิวทาง) ตลอดจนงานใช้โปรแกรมเพื่อนำข้อมูลจาก Drone มาสร้างแบบจำลองหรือ BI ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและ สร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


คลังรูปภาพ : Bimcommunity
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา