โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนศิษย์เก่า ให้ความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร ยธ.7 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ตัวแทนศิษย์เก่า ให้ความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร ยธ.7

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มกราคม 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตัวแทนศิษย์เก่าได้เข้าสำรวจสภาพอาคารเรียนและปฏิบัติการ และให้ความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร ยธ.7 เนื่องจากหลังคาเก่าชำรุดและมีการรั่วซึมของน้ำฝนลงฝ้าเพดาน หลังจากซ่อมแซมแล้วสามารถปรับพื้นที่ใช้งานเป็นห้องเก็บเครื่องมือช่างให้กับรุ่นน้อง ต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา