โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12:00 น. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และให้รางวัลกับบุคคลากรในสาขา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการร่วมทำงานอย่างมีความสุข สามัคคีในหมู่คณะต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา