โลโก้เว็บไซต์ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง การเตรียมตัวสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง การเตรียมตัวสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 400 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "การเตรียมตัวสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา" ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธา คุณจิระศักดิ์  ประจักษ์วินัยบดี กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีเนื้อหาในการบรรยายที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ได้แก่ ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้าง นวัตกรรมงานก่อสร้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง พื้นฐานความรู้เบื้องต้น (งานโครงสร้าง , งานสถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร) Job description (JD) เส้นทางการเติบโตในสายวิชาชีพวิศวกรรม และ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา