โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธาเข้าพบคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้รุ่นน้อง | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธาเข้าพบคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้รุ่นน้อง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 ธันวาคม 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธาเข้าพบคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมหารือโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้รุ่นน้อง ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยศิษย์เก่า 6 สล่าตีนดอย (ชมรมสล่าตี๋นดอย) เพื่อเป็นการกลับมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณในน้ำใจของรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา