โลโก้เว็บไซต์ สิริญญา   ณ นคร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : สิริญญา ณ นคร

มทร.ล้านนา เจ้าภาพสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
พุธ 28 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา โดยมี รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่เวียงเจ็ดลินและใกล้เคียงร่วมกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน และเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สำหรับสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ... >> อ่านต่อ


ผศ.ระบิน ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) 16 เครื่อง
พุธ 17 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรพงศ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผศ.ระบิน  ปาลี อาจารย์ผู้ออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ให้การต้อนรับนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ในโอกาสรับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับทางเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมใจต้านภัย covid -19 เพื่อส่งต่อให้กับโรง... >> อ่านต่อ


ผศ.ระบิน ปาลี ส่งมอบเครื่องกดเจลฯ แบบเท้าเหยียบ
จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ผศ.ระบิน ปาลี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ออกแบบและสร้างเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเเท้าเหยียบจำนวน 33 เครื่อง โดยนายคะนอง กัลป์ละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ผู้รับมอบ เพื่อนำไปบริการประชาชนในสถานที่ชุมชนต่างๆ และส่งมอบต่อกาชาดจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนเพื่อนำใช้ในสถานที่ราชการและที่ชุมนุมชน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำหรับหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอรั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box 
พุธ 1 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 อาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว ตัวแทนอาจารย์กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย  Aerosol Box 20 ชุด แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVIC-19 โดยมีผู้บริจาควัสดุที่ใช้ทำ Aerosol Box  กว่า 60 ท่าน ทั้งนี้ผู้จัดทำจะทยอยนำ Aerosol Box มอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปางต่อไปรวมทั้งหมด 50 ชุด สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์ใช้กล่องป้องกันเชื... >> อ่านต่อ


วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์อัจฉรา จันทร์ผง, อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ และอาจารยอนุวัตร ศรีนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมนักศึกษาคว้า 3 รางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิศวกรรมเกษตรด้านการสร้างเรืองบประหยัด ผลงานนายก้องภพ ธีรโชติวณิชช์, นายภูวดล วังคำลุน, นายเจษฎา ปานช้าง, นายณ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15 (วันที่ 18 มกราคม 2563) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา  ในช่วงเช้าเวลา 07.30 น. รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ WRO 2019 พร้อมตัวแทนประเทศไทยแข่งต่อ ฮังการี
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

นายเสกข์  ขอดแก้ว, นายทศวรรษ ไชยชะนะ และนายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 (WRO2019) ประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ ประเทศฮังการี สำหรับการแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาชิก World Robot Olympiad WRO ผู้จัดดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมป... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม พระครูปัญญา สังฆการ ประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


คณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง สพม.34
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามความบันทึกข้อตกลงระหว่ามหาวิทยาลัยฯ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ว่าด้วยเรื่องการเตียมรายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Credit-based Upper Secondary Schools โดยมีนายสิทธชัย  มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม.34 พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดกว่า 19 โรงเรียนร่วมลงนาม ณ โรมแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบันทึกข้อตกลงระหว่างม... >> อ่านต่อ


วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ส่งมอบ 4 ปริญญานิพนธ์เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษามอบผลงานปริญญานิพนธ์ 4 ผลงาน (อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่อง, พิการทางสายตา) ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 56


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา