โลโก้เว็บไซต์ ชัชวาล   สิงคะลิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : ชัชวาล สิงคะลิง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
ศุกร์ 29 เมษายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ  เชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ >> อ่านต่อ


สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง หลายตำแหน่ง
ศุกร์ 29 เมษายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าหลายตำแหน่ง สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://lpn.doe.go.th Attachments: Fileคำอธิบาย     File size >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษาเพื่อเรียนภาษาจีนที่ Chongqing Technology and Business University (CTBU)
ศุกร์ 29 เมษายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

ข่าวทุนการศึกษาเพื่อเรียนภาษาจีนที่ Chongqing Technology and Business University (CTBU)ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี จาก CTBU โดยแบ่งออกเป็น1. ทุนยกเว้นค้าธรรมเนียม 100% จำนวน 12 ทุน2. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม 50 % จำนวน 12 ทุนรายละเอียดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมีดังแสดงและสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนาโทร./โทรสาร: 053-921444 ต่อ 1001 นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถส่งชื่อแสดงความประสงค์เบื้องต้นมาที่ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ email: sunita... >> อ่านต่อ


ทุนศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554-2555
ศุกร์ 29 เมษายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย

            สถาบันเทคโนโลยีอินเดีย วิทยาเขตเมืองรัวคี รัฐอุตตรขัณฑ์ ประชาสัมพัน์หลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 – 2555 เชิญชวนนักศึกษาไทยไปศึกษาในประเทศอินเดีย ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำและทะเลสาบ (Master of Technology Programme in Environment Management of Rivers & Lakes - EMRL) และสาขาระบบพลังงานน้ำทางเลือก (Master of Technology Programme in Alternate Hydro Energy Systems) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมของดีมีโชว์
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมของดีมีโชว์ ในงาน “สิงห์สร้างค่าย  ค่ายสร้างคน สัญจร ปี 2”จัดขึ้นในวันที่  20  เมษายน  2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชมรมค่ายอาสา ของมหาวิทยาลัยต่างในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้แ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ ๒- ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษร่วมกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑๕๘ คน ร่วมกับทีมงานจากส่วนจัดการต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เทศบาลตำบลสุเทพ และเทศบาลตำบลช้างเผือก ได้ขึ้นไปขุดลอกฝายและซ่อมแซมจำนวน ๖ ฝาย และสร้างฝายต้นน้ำจำนวน ๓๘ ฝาย ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย เพื่อเพิ่มความชุมชื่นและฟื้นฟูสภาพผ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัว             เมื่อวันที่ 27  เมษายน  2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดงานสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโสและคณบดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาตารเรียนรวม ซึ่งมีอาจารย์ ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิญาณ  สิทธิเวทย์  ร่วมให้พรแก่ผู้ที่ม่ร่วมงาน ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงสำรวจพื้นที่บริเวณต้นน้ำเพื่อสำรวจจุดสร้างฝาย
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

            เมือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา              คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่บริเวณต้นน้ำในล้ำเหมืองห้วยแก้ว เพื่อสำรวจจุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการฝายชะลอน้ำร่วมใจฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่ารอบๆ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี            เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยพร  บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, ดร.ภาณุ อุทัยศรี,นายประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐและนายปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างฝายรวมดวงใจเฉลิมฉลองเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี เพื่อเตรียมการสร้างฝาย ณ ห้อ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบทดสอบความรู้ STEM ก่อนเข้าเรียน
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบทดสอบความรู้ STEM ก่อนเข้าเรียน            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ทดสอบผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขารวม 120คน โดยให้ฝึกทดลองใน3ฐาน คือ 1.สมาร์ทออโตเมทีฟ พาร์ท 2.สมาร์ทแดม 3.สมาร์ทโฮมแอนด์ฟาร์ม โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบแบ่งเป็นกลุ่มๆ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาใช้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของแต่ละฐานโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 26


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา