โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - พฤหัสบดี 14 มกราคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


ประกาศรายวิชาอนุมัติ
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - จันทร์ 18 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน หรือลงเพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - อาทิตย์ 24 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนน
>> อ่านต่อ


อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียน
จันทร์ 11 มกราคม 2559 - อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯ
>> อ่านต่อ


ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558
จันทร์ 4 มกราคม 2559 - อาทิตย์ 10 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
>> อ่านต่อ


Count Activity : 181 - 185 ทั้งหมด 185

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา