โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดแหลมโพธ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดแหลมโพธ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤศจิกายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2561

สถานที่ : วัดแหลมโพธ์ ต.บ้านนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ด้วยคณะผู้บริหาร คณจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดองค์กฐินเพื่อน้อมถวายแด่ พระสงฆ์ ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในพระอาวาสวิหาร วัดแหลมโพธิ์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนบรรดาผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐิน ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างถาวรวัตถุ และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร โดยมีกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน  พร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เวลา 18.00 น. พิธีสมโภชองค์มหากฐิน

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน เคลื่อนขบวนองค์มหากฐิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา พิษณุโลก ไปยังจุดตั้งขบวน

เวลา 09.30 น. เคลื่อนขบวนจากจัดตั้งเข้าสู่วัดแหลมโพธิ์

เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน พร้อมกัน ณ วัดแหลมโพธิ์

เวลา 10.30 น. ถวายองค์มหากฐิน

เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น.ร่วมรับประทานอาหาร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา