โลโก้เว็บไซต์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 มกราคม 2560 - 18 มกราคม 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา